Privacy statement

MW Private Insurance onderschrijft uw belang in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u hoe wij, MW Private Insurance omgaan met uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. MW Private Insurance gaat zorgvuldig om met klantgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Wij bewaken onze klantgegevens met de nodige technische en organisatorische maatregelen.

Identiteit
MW Private Insurance is een financieel dienstverlener gespecialiseerd in verzekeringen.

MW Private Insurance BV
Steijnstraat 10
6814 AM Arnhem

+31 6 13 00 15 25 
marc@mwprivateinsurance.nl
www.mwprivateinsurance.nl

Kvk nr. Arnhem 75788799 
KIFID nr. 100.000562

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende gegevens van u:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom hebben wij uw gegevens nodig
MW Private Insurance verwerkt uw persoonsgegevens voor het optreden als gevolmachtigd agent of als bemiddelaar voor diverse verzekeraars.

Hoe lang bewaren we uw gegevens
MW Private Insurance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om het doel te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal 5 jaar na afloop van de overeenkomst.

Persoonsgegevens delen met anderen
MW Private Insurance deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan de wettelijke verplichting. U moet hierbij denken aan de volgende instanties:

  • Verzekeraars waarvoor wij als gevolmachtigd agent of als bemiddelaar optreden of waarmee wij corresponderen over uw schade.
  • Overheid en toezichthouders, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk doet op uw privacy.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mwprivateinsurance.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op.

Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt.

Functionele cookies
Met behulp van een noodzakelijke functionele cookie zorgen wij ervoor dat de website goed kan functioneren. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen of doorgegeven aan derden.

Google Analytics
Via onze website wordt een analytische cookie geplaatst van Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Door deze analyses kunnen wij onze website verbeteren op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen en er is geen toestemming gegeven om persoonsgegevens op te slaan voor analytische doeleinden.